Повечето хора знаят, че можете да активирате или деактивирате незадължителните функции на Windows през контролния панел, но днес ще ви покажем как можете да направите същото чрез командния ред на PowerShell в Windows 8.Управлявайте допълнителните функции на Windows от PowerShell

Първото нещо, което ще искате да направите, е да видите какви функции сте активирали, за да направим това, ще трябва да предадем изхода на командлета Get-WindowsOptionalFeature надолу по конвейера, където може да бъде филтриран и форматиран:

Get-WindowsOptionalFeature – онлайн | Къде-обект {$_.State –eq Enabled} | Формат-таблица

Това ще ви даде хубав табличен изглед на това какво е активирано.

Ако искате да видите какви функции са деактивирани, можете да използвате следното:

Get-WindowsOptionalFeature – онлайн | Къде-обект {$_.State –eq Disabled} | Формат-таблица

Ако трябва да деактивирате функция, можете да използвате следното:

Disable-WindowsOptionalFeature –Име на функция NetFx3 –Онлайн

Реклама

Това предполага, че функцията, която искате да деактивирате, е NetFx3.

Разбира се, най-вероятно ще добавите функция, която може да се направи така:

Активиране-WindowsOptionalFeature –Име на функция NetFx3 –Онлайн

Това е всичко.

ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДВАЩО